Върни нормалното движение на тялото

chiropractic

sub-zero кинезитерапия

Кинезитерапията може да се прилага на пациенти на всяка възраст и няма странични действия.

Кинезитерапевтите и рехабилитаторите са медицински специалисти, които изпълняват рехабилитационни програми, назначени от лекар-специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, които подобряват или възстановяват човешките двигателни функции, увеличават способностите за движение, облекчават болкови синдроми, извършват профилактика на наранявания, травми, болести или увреждания. Те прилагат широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, електротерапия, топлинна терапия, хидротерапия и светлинна терапия. Тези специалисти могат да работят с пациенти, които са загубили подвижност и/или сила в тялото си поради наранявания или заболявания.

1
процедура
60лв
5
процедури
275лв
10
процедури
500лв